Hjelp oss å vedlikeholde banene

Morten Østli 2015 Leave a Comment

Banene våre holder en veldig bra kvalitet sammenlignet med de fleste små tennisklubber. Hjelp oss å holde disse i god stand også i årene fremover:

1) Bruk den store banekosten når dere er ferdig med å bruke banen, dra over både innenfor banen, men også på det grønne arealet utenfor. Det bidrar til at vi holder mose og annet organisk materiale unna.

2) Hjelp oss å holde banene fri for søppel; bruk søppelkassen på banen, eller ta med tomflasker, etc hjem

3) Send oss en epost om dere ser hærverk eller noe som trenger reparasjon: admin@lommedalentennis.no

 

Vi vil etterfylle banene med sand. Sanden er foreløpig lagret inne langs gjerdet på banen nærmest veien

 

Takk for hjelpen!

Leave a Reply